غده ۳.۵ کیلوگرمی از صورت کودک عراقی برداشته شد


 
images/20070327/aaa.jpg
 
فارس: طی عمل جراحی که بیش از ۲۴ ساعت به طول انجامید پزشکان عمانی غده ۳.۵ کیلوگرمی را از صورت کودک ۸ ساله عراقی خارج کردند.
توسط پزشکان عمان غده ۳.۵ کیلوگرمی از روی صورت الفت عباس ۸ ساله برداشته شد.
بر اساس این گزارش این غده ۳.۵ کیلوگرمی باعث شده بود تا الفت عباس ، طفل ۸ ساله عراقی از انجام فعالیت اجتماعی محروم باشد.
جراحی صورت این کودک عراقی دیروز در بیمارستان ابن هیثم عمان توسط محمد السرطاوی پزشک عمانی انجام شد و این عمل جراحی نادر حدود ۲۴ ساعت به طول انجام.
بر اساس این گزارش عمل جراحی یادشده دقایقی پیش با موفقیت به پایان رسید.