غیبت بازیکنان به خاطر حضور سرد علی پروین

علی رضا امامی فر درباره غیبت بازیکنان در مراسم مرحوم بهزادی گفت: به خاطر حضور علی پروین و پاسخ منفی به ادای احترام بازیکنان در این مراسم شرکت نکردند.

علی
رضا امامی فر در گفتگو با خبرنگار حوزه فوتبال و فوتسال گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان  اظهار کرد: حضور نداشتن بازیکنان در مراسم مرحوم همایون
بهزادی بیشتر به خاطر حضور علی پروین بود و به جشن تولد محسن مسلمان ربط
نداشت.

وی با بیان اینکه بازیکنان به علی پروین
ادای احترام می گذارند و برعکس آن مواجه می شوند گفت: به علت برخورد سنگین و
سرد و پاسخ منفی از وی، بهانه برای حضور خود در این مراسم را اعلام کردند.

امامی
فر با اشاره به اینکه نمی توان همه مسائل مربوط به اینگونه حاشیه ها را
افشا کرد ادامه داد: باشگاه باید هماهنگ می شد و اطلاع رسانی کافی در این
زمینه را داشته باشد و ورزشکاران هم باید اصول را رعایت کنند.

وی
با بیان اینکه تعدادی از بازیکنان به پیشکسوت های فوتبال احترام نمی
گذارند افزود: ایراد در این است که پیشکسوت های فوتبال به نفع خودشان عقب
نشینی نمی کنند و کلاس می گذارند.

وی در ادامه گفت: اگر پیشکسوت های فوتبال اشتباه کوچکترها را ببخشند مورد احترام واقع می شوند و حرمت ها حفظ خواهند شد.

پیشکسوت
پرسپولیس در پایان خاطر نشان کرد: از ادب ورزشکار است که او را بعد از
بازنشستگی ماندگار می کند و نام نکویی از او به یادگار می ماند همان طور که
پهلوان تختی به قداست احترامی که داشت پرآوازه بوده و خواهد بود ورزشکاران
باید او را الگوی ورزشی و زندگی خود قرار دهند و جای تأسف است که برخی از
ورزشکاران رشته فوتبال چنین نیستند.

مراسم ختم درگذشت همایون بهزادی ۴ شنبه هفته گذشته با حضور چهره های ورزشی و سیاسی برگزار شد.

انتهای پیام /

مطلب بالا در بخش ورزشی و در این آدرس اینترنتی در تاریخ ۳۱ January 2016 | 12:16 am منتشر شده و گروه اینترنتی خبرینه آن را بازنشر کرده است.