فاش شدن راز جنایت پس از ۱۳ سال در زندان
 
images/20080113/zendan.jpg
 
:مردی که به اتهام قتل کارفرمایش در زندان کرج به سر می برد و در آستانه اجرای حکم قصاص قرار گرفته بود، راز قتل یکی از دوستانش را پس از ۱۳ سال فاش کرد.
یک هفته قبل یکی از مددجویان زندان رجایی شهرکرج با مراجعه به یکی از مسوولان زندان ، بیان کرد که یکی از هم سلولی هایش ، راز قتل یکی از دوستانش را پس از ۱۳ سال برای وی فاش کرده است.
با اطلاعاتی که این مددجو در اختیار مسوولان زندان رجایی شهرکرج قرار داد، تحقیق از وی به نام شمسعلی آغاز شد و این متهم ، راز قتلی را که ۱۳ سال در سینه اش پنهان کرده بود، فاش کرد.
به این ترتیب ، شمسعلی متهم برای ادامه تحقیقات به اداره جنایی پلیس آگاهی استان تهران انتقال یافت و مورد بازجویی قرار گرفت.


اعتراف به قتل دوست پس از ۱۳ سال


شمسعلی مرد قاتل در اظهاراتش به پلیس گفت: سال ۷۳ به اتهام قتل کارفرمایم دستگیر و روانه زندان شدم و پس از محاکمه در دادگاه ، به قصاص محکوم شدم و حالا در آستانه اجرای حکم قرار گرفته ام. در این سال ها، راز قتل دیگری را پنهان کرده بودم و مدام عذاب می کشیدم تا سرانجام تصمیم گرفتم راز این جنایت پنهان را فاش کنم و خودم را از این عذاب ، رها کنم.
متهم به قتل ادامه داد: ۲ ماه قبل از قتل کارفرمایم ، دوستی داشتم که به عنوان میهمان به منزلم آمد و شب را در خانه ما ماند، مبلغی پول داشتم که آن را در کمدیکی از اتاق ها مخفی کرده بودم ، غافل از این که مرد میهمان به من خیانت کرد و پول هایم را به سرقت می برد. پس از آن ، تصمیم گرفتم پول هایم را به هر طریقی شده از او پس بگیرم ، بنابراین او را به بهانه یافتن کارمناسب ، به جاده بهشت زهرای تهران کشاندم و با چاقو و سنگ به او حمله کردم و وی را به قتل رساندم و جسد دوستم را کنار گورستان رها کردم و متواری شدم اما پس از چند هفته ، کارفرمایم متوجه ماجرا شد، برای این که او راز جنایتم را فاش نکند، با ضربه های چاقو او را به قتل رساندم و مقداری از اموالش را سرقت کردم که بعد دستگیر شدم.
بنابر این گزارش ، با دستور قضایی بازپرس حسینی رازلیقی ، رئیس شعبه یکم دادسرای امورجنایی کرج ، کارآگاهان جنایی استان تهران ، تحقیقات گسترده ای را در این زمینه آغاز کردند.