فتوای آیت الله فاضل لنکرانى درباره میزان، نوع و مبلغ فطریه
ـ حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، از مراجع تقلید، میزان، نوع و مبلغ فطریه را مشخص کرد.به گزارش سرویس فرهنگی آریا، حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، میزان فطریه را براى هر نفر معادل نهصد تومان عنوان کرد.بنا به این گزارش متن کامل فتواى این مرجع تقلید بدین شرح است:


بسمه تعالى


۱- چنانچه در غروب روز دوشنبه، ماه در یکى از نقاط دنیا رؤیت شود و این امر به طریق شرعى و طبق موازین معتبر شرع ثابت شود، نه به اعتبار علم نجوم و یا شهادت کسانى که شهادت آنان معتبر نیست، براى سایر مناطق که در مقدارى از شب با یکدیگر اشتراک دارند کفایت مى‌کند و روز سه‌شنبه در این صورتى که ذکر شد مطابق با اول ماه شوال و عید سعید فطر خواهد بود. و این امر براى هر کسى که ثابت شود باید بدان عمل نماید.


۲- فطریه براى هر نفر که در شب عید فطر بالغ و عاقل و هوشیار است و براى کسانى که نان خور او هستند سه کیلوگرم گندم یا خرما یا کشمش و یا برنج است و مى‌تواند قیمت یکى از آنها را بپردازد و نسبت به گندم، فطریه معادل نهصد تومان است. خداوند اعمال همه مؤمنین را به احسن وجه قبول فرماید. ان شاء الله تعالى