فتوشاپهای قدیمی : اولین عکسهایی که دستخوش تغییرات شدند

تصاویری که در ذیل مشاهده می کنید دال بر این هستند که دستکاری عکسها موضوعی جدید نیست.امروزه اعمال هر نوع تغییراتی بر روی عکسها امکان پذیر است اما این موضوع محدود به دوره ما نیست بلکه سابقه ای طولانی دارد.

به گزارش بی حرف ، به عنوان مثال تصویر زیر را مشاهده می کنید که ۱۵۰ سال پیش گرفته شده و متعلق به آبراهام لینکلن ،رییس جمهور امریکاست که یکی از قهرمانان این کشور محسوب می شود.وی در این عکس از هر نظر بصورت یک قهرمان به تصویر کشیده شده است.اما نکته اینجاست که بدن لینکلن در این عکس متعلق به یک سیاستمدار برجسته جنوبی است،چون تصویر دیگری که در آن حالت قهرمانانه ای از لینکلن نشان داده شود،وجود ندارد.در واقع این پرتره لینکلن که متعلق به سال ۱۸۶۰ می باشد اولین تصویر فتوشاپی تاریخ است که از بهم پیوستن دو عکس بوجود آمده است.بررسی عکسهایی که در ادامه مشاهده می کنید نشان می دهند که هنر فتوشاپ چگونه به تدریج در طول تاریخ توسعه یافته است.

استالین دیکتاتور روسیه عادت داشت که تصویر دشمنان خود را از عکسها حذف کند.در عکس سمت چپ تصویر کمیسری که بعدها جزو دشمنان استالین شد،حذف شده است

بنیتو موسولینی در این عکس برای باشکوه تر شدن و قهرمانانه تر بنظر رسیدن خود،تصویر مربی اسب را حذف کرده است

در این تصویر که متعلق به جنگ جهانی دوم است،سربازان روسی در حال احتزاز پرچم اتحاد جماهیر بر روی یک ساختمان المانی هستند اما ویراستار مجله روسی اوگونیاک ،ساعت را از روی مچ دست راست سرباز روسی حذف کرده چون بر این باور بوده که ساعت باید به مچ دست چپ بسته شود

دیکتاتور نازی ادولف هیتلر پس از اینکه ژوزف گابلز(نفر دوم از سمت راست) به دشمنان او پیوست،تصویر وی را از عکس اصلی حذف کرد