فداکاری یکی از حضار در حادثه تروریستی زاهدان مانع کشته شدن ۱۵۰ نفر شد

فرمانده سپاه سلمان(سیستان و بلوچستان) با اشاره به جزئیاتی جدید از حادثه تروریستی پنج شنبه شب مسجد جامع زاهدان گفت که فداکاری و ایثار یکی از نیروهای بسیجی مانع از کشته شدن حداقل ۱۵۰ نفر در حادثه پنج شنبه شب شد.

سردار جاهد در گفتگو با «جوان»گفت: فداکاری منجر به شهادت یک بسیجی مانع از کشته شدن حداقل ۱۵۰ نفر در حادثه تروریستی زاهدان شد.

فرمانده سپاه سلمان(سیستان و بلوچستان) با اشاره به جزئیاتی جدید از حادثه تروریستی پنج شنبه شب مسجد جامع زاهدان گفت که فداکاری و ایثار یکی از نیروهای بسیجی مانع از کشته شدن حداقل ۱۵۰ نفر در حادثه پنج شنبه شب شد.

سردار علیرضا عظیمی جاهد ضمن اشاره به حادثه تروریستی پنج شنبه شب در مسجد جامع زاهدان گفت:نیروهای بسیجی استان با توجه به رخدادها و اتفاقات یک سال اخیر اقدام به برپایی ایست و بازرسی در مبادی مختلف شهر زاهدان کرده بودند و حفاظت از مسجد جامع نیز برعهده آنان بودند.

وی ادامه داد:عوامل تروریستی با مشاهده وضعیت حفاظت مسجد تصمیم می گیرند که از گیت خواهران به داخل مسجد ورود پیدا کنند.خواهران بسیجی وقتی می بینند که فردی اصرار دارد بدون بازرسی وارد مسجد شود این موضوع را به شهید «محمد گلدوی» نیروی بسیجی مستقر در آن مکان در میان می گذارند.شهید گلدوی سریعا” عامل انفجاری را بغل می کند و مانع ورود این تروریست به محوطه مسجد می شود که عامل تروریست با مشاهده این وضع مجبور می شود ضامن انفجاری را بکشد که متاسفانه شهید محمد گلدوی و چهار تن دیگر از نیروهای بسیجی مستقر در محوطه گیت ، به شهادت می رسند اما با رشادت شهید گلدوی ، حداقل از کشته شدن ۱۵۰ نفر از مردم جلوگیری شد.

وی با بیان اینکه به محض انفجار بمب،مردم برای کمک رسانی به مجروحان تجمع می کنند،گفت: متاسفانه در این لحظه عامل انفجاری دوم وارد می شود و با انفجار بمب ، تعداد بیشتری از مردم را در محوطه روبه روی مسجد به شهادت می رساند.
۲۶ تیر ۱۳۸۹