فرار مالیاتی کاپلو!

فهرست ستارگان ورزشی که از سوی دولت ایتالیا زیرنظر قرارگرفته‌اند، بلند و طولانی است.


به گزارش «ایسنا»، آخرین نفری که به این فهرست افزوده شده است، فابیو کاپلو سرمربی جدید تیم ملی انگلیس است.


کاپلو با اتهام فرار مالیات رو به رو است. براساس اتهام‌های دادستانی، کاپلو به هنگام کار در رم و یوونتوس درآمدهای حاصل از کارهای تبلیغاتی خود را به خارج از ایتالیا می فرستاد تا از پرداخت مالیات آنها درامان باشد.


سرمربی جدید تیم ملی انگلیس با رد این اخبار گفت: این بحث‌ها تنها بر سر بررسی پرداخت مالیات ها است نه چیز دیگر.


سران اتحادیه فوتبال انگلیس هم با واکنش به این اخبار گفتند:«فابیو کاپلو به ما اطمینان داده است که اوضاع مالیاتی او رو به راه است. این مسائل تنها صورت رسمی دارد و اتهامی درمیان نیست.»