فرار پسربچه به بالای درخت از ترس کتک!+عکس


یک پسر چینی از ترس کتک خوردن از پدرش به بالای درختی پناه برد و از پائین آمدن امتناع می کرد ،پس از آنکه همسایه به پدرش اطلاع داد،او بالاتر رفت ،بطوریکه برای پائین آوردنش از ماموران آتش نشانی کمک گرفتند.
پارسینه