فرق مغز آقایون و خانم ها!

شوخیه خیلی جدی نگیرید!

مغز آقایون و خانم ها!!

   بالآخره دکتر وارد شد. با نگاهی خسته، ناراحت و جدی. در حالی که قیافه نگرانی به خودش گرفته بود. گفت: «متأسفم که باید خبر بدی بهتون بدم. تنها امیدی که در حال حاضر برای عزیزتون باقی مونده، پیوند مغزه. این عمل کاملاً در مرحله آزمایش و خطرناکه ولی راه دیگه ای هم وجود نداره. بیمه کل هزینه عمل رو پرداخت می کنه، ولی هزینه مغز رو خودتون باید پرداخت کنید.»

اعضای خانواده در سکوت مطلق به گفته های دکتر گوش می کردند. پس از مدتی بالآخره یکی از اونها پرسید: «خب، قیمت یه مغز چنده؟» دکتر جواب داد: «۵۰۰۰ دلار برای مغز یه مرد و ۲۰۰ دلار برای مغز یه زن!» لحظه ناجوری پیش اومده بود. همه به هم نگاه می کردند. آقایون داخل اتاق سعی می کردند نخندند و نگاهشون با خانم ها تلاقی نکنه. بعضی ها هم پوزخند می زدند. خانم ها هم سگرمه هاشون رو در هم کشیده بودند و نفس تندشون رو از دماغ بیرون می دادند.

بالآخره یکی طاقت نیاورد و سؤالی که پرسیدنش، آرزوی همه بود، از دهنش پرید: «چرا مغز آقایون گرونتره؟!» دکتر با معصومیت بچه گانه ای گفت: «این قیمتِ استاندارد جهانیه! باید یادآوری کنم که مغز خانم ها چون استفاده می شه، خب دسته دومه و طبیعتاً ارزونتره!