فروش اعضای بدن برای پرداخت قسط

به گزارش خبرگزاری فرانسه ، در پایگاه های اینترنتی اندونزی تبلیغات زیادی برای فروش اعضای بدن دیده می شود.


برای نمونه کلیه را به قیمت ۵ هزار و ۳۰۰ دلار در معرض فروش گذاشته اند.


در این قبیل تبلیغات به این مسائل اشاره می شود که فرد از بیماری خاصی رنج نمی برد، سیگاری نیست یا اینکه مواد الکلی مصرف نمی کند.


کسانی که اعضای بدن خود را به فروش می گذارند از اینکه اسم واقعی خود را فاش کنند ابایی ندارند.


این افراد از قشرهای مختلف اعم از دانشجو، زن خانه دار و حتی کارکنان مشاغل مختلف هستند که بدهی های خانوادگی و ناتوانی در پرداخت قسط وام های بانکی ، آنها را به فروش اعضای بدن واداشته است.