فروش بازیکن فوتبال در ازای دریافت گوشت


images/20060301/soccer.jpg جام جم آنلاین: یک باشگاه فوتبال دسته دوم رومانی یکی از بازیکنانش را در ازای دریافت ۱۵ کیلوگرم گوشت فروخت!
به گزارش خبرگزاری رویترز ، تیم فوتبال دسته دوم UT Arad رومانی یک مدافع خود را در ازای دریافت ۱۵ کیلوگرم گوشت به تیم رگال هوریا یک تیم دسته چهارم رومانی فروخت!
با این حال ، تیم رگال هوریا در این معامله متضرر شده است زیرا ماریوس چیورا مدافعی که در ازای ۱۵ کیلوگرم گوشت فروخته شد ، اعلام کرد قصد دارد بازنشسته شود و برای یافتن یک کار کشاورزی یا ساختمانی به اسپانیا برود!
یک مسئول تیم رگال هوریا گفت: ما از دو طرف زیان دیدیم: هم یک بازیکن خوب را از دست دادیم و هم یک هفته گوشت غذای تیم به باد رفت!