فروش سوسیس و کالباس در مدارس؛ ممنوع

مدیرکل سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: فروش مواد غذایی زیان آور مانند سوسیس و کالباس در بوفه مدارس غیرقانونی است.

به گزارش واحد مرکزی خبر، حسن ضیا الدینی با بیان اینکه شیوع چاقی در بین دانش آموزان بالاست، افزود: بهتر است والدین، غذاهای سالم را در اختیار دانش آموزان قرار دهند که نیاز به خرید این نوع غذاهای آماده نباشد.


وی درباره آموزش پیشگیری از اعتیاد در مقاطع مختلف تحصیلی نیز گفت: در مقطع ابتدایی مقابله اجتماع محور در مدرسه اجرا می شود، در مقطع راهنمایی تحصیلی نیز مهارت ها ی زندگی آموزش داده می شود و مقطع متوسطه نیز مهارت های مقابله ای با اعتیاد برای دانش آموزان تشریح می شود.


ضیا الدینی بابیان اینکه وظیفه ما فرهنگ سازی و آگاه سازی دانش آموزان است، افزود: در مقطع متوسطه کتاب درسی پیشگیری از ایدز نیز و تدریس می شود.


مدیرکل سلامت وزارت آموزش و پرورش بابیان اینکه اعتیاد در بین دانش آموزان مشاهده شده است، گفت: بسیاری از آمارهای اعتیاد تنها مربوط به اعتیاد سن نوجوانی است و شامل بسیاری از افراد ترک تحصیل کرده که از جامعه دانش آموزی خارج شده اند نیز می شود.