فرکی سرمربی سایپا شد

حسین فرکی سرمربی سایپا شد.


حسین فرکی سرمربی سایپا شد.
حسین فرکی پس از جلسه امروز با مدیران ارشد سایپا،هدایت این تیم را برای فصل آینده به دست گرفت.