فعالیت نخستین حساب بانکی شرعی انگستان

پنجمین بانک بزرگ بریتانیا برای نخستین بار خدماتی را برای دانشجویان مسلمان ارائه می دهد که کاملا با قوانین شرع اسلام منطبق است.

به گزارش مهر به نقل از اسلام آنلاین، پل شرین رئیس خدمات مالی اسلامی بانک لویدز تی بی اس (Lloyds TSB) اظهار داشت: این حساب دانشجویی نخستین حسابی است که تنها برای مسلمانان طراحی شده است.

این حساب به دانشجویان مسلمان این اختیار را می دهد تا پول خود را کاملا مطابق با قوانین شرع در هر کدام از ۲ هزار شعبه در انگلستان، اسکاتلند و ولز ساماندهی کنند.

بانک لویدز اعلام کرد: این حساب تازه بر اساس قوانین اسلامی به سرمایه گذاریهای مشتریان خود سود ارائه نمی دهد و کاملا از دیگر حسابهای بانکی جدا نگاه داشته می شوند.

این بانک برای طراحی حساب تازه از هئیت علمای مسلمان کمک گرفته است. این حساب دانشجویی حتی می تواند مورد استفاده غیر مسلمانان قرار گیرد.

شرین گفت: تعداد دانشجواین مسلمان در این کشور در حال افزایش است و جامعه ۳ میلیون نفری مسلمانان بریتانیا در عین جوان بودن در حال رشد نیز محسوب می شوند و اکثریت آنها را جوانان زیر سن ۲۵ سال و در حال تحصیل تشکیل داده است.

مقامات این بانک تصریح کردند پیش از ارائه خدمات این حساب بانکی جدید هیچ حسابی بانکی منطبق با قوانین شرع اسلام نبوده است.