فعالیت حزب‌الله علیه اسرائیل حرام است!

ادیان نیوز: همه دانشمندان مسلمان در عربستان معتقدند که شیعیان مسلمان نیستند و بنابر فتوای شیخ بزرگ ابن تیمیه، روافض را باید با سلاح از بین برد.

اخیراً یکی از مفتی های سرشناس عربستان، مدعی شد که بنابر آیات قرآن کریم، فعالیت حزب الله بر علیه اسرائیل حرام است و حزب الله باید در دادگاه های بین المللی محاکمه شود!

این مفتی ملعون سعودی در ادامه گفت: « برادران سنّی ما اگر فریب سخنان شیعیان را خورده و به آنها خدمتی کرده اند، سریعاً توبه کرده و به درگاه حق تعالی استغفار کنند.

شیعیان حتی از آتش پرستان و حتی از یهود برای مسلمانان خطرناک ترند! همه ی دانشمندان مسلمان در عربستان معتقدند که شیعیان مسلمان نیستند و بنابر فتوای شیخ بزرگ ابن تیمیه، روافض را باید با سلاح از بین برد. من خدا را شاکرم که ملت مسلمان کم کم به بیداری رسیده اند و دریافتند که باید شیعیان را سرنگون کرد.

مسلمانان غیور از وجود شیعیان در هراسند، همانگونه که مشاهده می کنیم، غیرت مسلمانان به جایی رسیده است که شیعیان را سر می برند و این خود جای شکر دارد! ».

در پایان باید گفت: فتاوای ساختگی که این تیپ از مفتی ها به نام «دانشمندان مسلمان» بازگو می کنند و به اذعان خودشان ریشه در نظرات ضداسلامی و خلاف قرآن و سنت نبوی(ص) شیخ بزرگشان! ابن تیمیه دارد، مورد تایید و پذیرش علمای و بزرگان شیعه و سنی نبوده و بی شک این نوع سخن پراکنی ها، هدفی جز خوش خدمتی و نوکری نسبه به جریان منحوس صهونیسم، نداشته و ژست دفاع و خیرخواهی اهل سنت توسط آنان، تظاهر و برخواسته از نگاه ابزاری آنان و به انگیزه ایجاد تفرقه و جدایی بین آحاد جامعه اسلامی است.