فعالیت شرکت هاى هرمى آزاد نشده است

پایگاه اطلاع رسانی دولت:وزارت اطلاعات، تیتر “شبکه های بازاریابی هرمی قانونی شد” را تکذیب کرد.


روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام کرد: با توجه به خبر منتشر شده در روزنامه ایران شماره ۴۳۹۶ مورخ ۸۸/۱۰/۸ با تیتر اول ((شبکه های بازاریابی هرمی قانونی شد)) به اطلاع می رساند که این موضوع صحت ندارد و هر گونه فعالیت تحت عنوان شرکت های هرمی برابر قانون ممنوع است.


ضمنا اعلام می دارد دستورالعمل بازاریابی توسط وزارت بازرگانی در هفته گذشته اعلام شده و موضوع فعالیت بازاریابی شبکه ای با فعالیت شرکت های هرمی که نوعی اخلال در نظام اقتصادی کشور می باشد متفاوت است.

وزارت اطلاعات حسب وظیفه قانونی خود با همکاری دستگاه قضائی با فعالان شرکت های هرمی برخورد خواهد کرد.