فوتبال دسته اول باشگاه‌های ایران با انجام ‪ ۱۲‬دیدار پیگیری شد

هفته بیستم رقابت‌های فوتبال قهرمانی دسته اول باشگاه‌های ایران عصر امروز یکشنبه با انجام دوازده دیدار در شهرهای مختلف برگزار شد.

در این هفته اکثر مدعیان صعود مقابل حریفان خود پیروز شدند و تنها دیدار حساس تیم‌های فوتبال پیکان و صنعت نفت آبادان که برای هر دو تیم، بسیار حائز اهمیت بود با نتیجه تساوی پایان یافت.


اگر چه تیم پیکان هنوز دو هفته دیگر برای صعود به مرحله بعدی رقابت‌های جام آزادگان و در آخر حضور در لیگ برتر زمان دارد، اما با توقف مقابل صنعت نفت آبادان، کار خود را برای رسیدن به این هدف مشکل‌تر کرد.


در گروه اول این رقابت‌ها همچان پگاه گیلان و هما تهران مدعیان اصلی صعود هستند و از بین این دو تیم به طور قطع یک تیم به مرحله بعد صعود می کند. تیم تراکتورسازی نیز با اختلاف ‪ ۳‬امتیازی این دو تیم را تعقیب می‌کند.


در این گروه سقوط ایران جوان بوشهر به دسته دوم مسجل شده است.


در گروه دوم نیز مس کرمان با کسب پیروزی ‪ ۳‬بر صفر امروز مقابل پیام خراسان، جایگاه خود را در صدر جدول تحکیم بخشید و تنها اتفاقی نادر می‌تواند این تیم را از صعود باز دارد.


در گروه دوم نیز سقوط شهرداری لنگرود حتمی است.


نتایج کامل دیدارهای امروز و جدول گروه‌های دو گانه به شرح زیر است:
…………………………………


اکباتان تهران ‪ ۱‬صنایع اراک صفر
نیروی زمینی ‪ ۴‬دیهیم اهواز ‪۳‬
کشت وصنعت شوشتر ‪ ۱‬هما تهران ‪۴‬
عقاب تهران ‪ ۱‬نوژن مازندران ‪۱‬
پگاه گیلان ‪ ۶‬ایرانجوان بوشهر ‪۱‬
برق تهران ‪ ۱‬مرصاد شیراز ‪۲‬
پیکان تهران صفر صنعت نفت صفر
پگاه خوزستان صفر سرخپوشان صفر
شاهین بوشهر ‪ ۲‬شهرداری‌لنگرود صفر
مس کرمان ‪ ۳‬پیام خراسان صفر
استقلال کیش صفر ماشین‌سازی صفر
تراکتورسازی ‪ ۳‬دانشگاه آزاد ‪۱‬
جدول گروه اول
…………………..


تیم‌ها، بازی، برد، تساوی، باخت، زده، خورده، تفاضل، امتیاز ‪ ۱‬پگاه گیلان ‪۴۵ ۳۰ ۸ ۳۸ ۳ ۳ ۱۴ ۲۰‬ ‪ ۲‬هما تهران ‪۴۴ ۱۴ ۱۲ ۲۶ ۲ ۵ ۱۳ ۲۰‬ ‪ ۳‬تراکتورسازی ‪۴۱ ۱۴ ۱۶ ۳۰ ۳ ۵ ۱۲ ۲۰‬ ‪ ۴‬کشت و صنعت ‪۲۷ ۲ ۲۶ ۲۸ ۷ ۶ ۷ ۲۰‬ ‪ ۵‬عقاب تهران ‪۲۶ ۲ ۲۵ ۲۳ ۶ ۸ ۶ ۲۰‬ ‪ ۶‬آزاد زنجان ‪۲۴ -۵ ۲۷ ۲۲ ۱۰ ۳ ۷ ۲۰‬ ‪ ۷‬صنایع اراک ‪۲۳ -۱۰ ۳۴ ۲۴ ۹ ۵ ۶ ۲۰‬ ‪ ۸‬نیروی زمینی ‪۲۲ -۶ ۲۶ ۲۰ ۸ ۷ ۵ ۲۰‬ ‪ ۹‬دیهیم اهواز ‪۲۱ -۳ ۲۸ ۲۵ ۹ ۶ ۵ ۲۰‬ ‪ ۱۰‬نوژن ساری ‪۲۰ ۵ ۱۷ ۱۲ ۸ ۸ ۴ ۲۰‬ ‪ ۱۱‬اکباتان‌تهران ‪۲۰ -۷ ۲۵ ۱۸ ۸ ۸ ۴ ۲۰‬ ‪ ۱۲‬ایرانجوان ‪۱۳ ۲۰ ۳۸ ۱۹ ۱۳ ۴ ۳ ۲۰‬ جدول رده بندی گروه دوم
……………………


تیم‌ها، بازی، برد، تساوی، باخت، زده، خورده، تفاضل، امتیاز ‪ ۱‬مس کرمان ‪۴۰ ۱۵ ۱۰ ۲۵ ۲ ۷ ۱۱ ۲۰‬ ‪ ۲‬صنعت نفت ‪۳۵ ۱۱ ۱۳ ۲۴ ۵ ۵ ۱۰ ۲۰‬ ‪ – ۳‬پیکان ‪۳۴ ۱۰ ۱۰ ۲۰ ۴ ۷ ۹ ۲۰‬ ‪ – ۴‬شاهین بوشهر ‪۳۲ ۳ ۲۴ ۲۷ ۸ ۲ ۱۰ ۲۰‬ ‪ – ۵‬مرصاد شیراز ‪۳۰ ۲ ۲۴ ۲۶ ۸ ۳ ۹ ۲۰‬ ‪ ۶‬استقلال کیش ‪۲۶ -۳ ۲۲ ۱۹ ۶ ۸ ۶ ۲۰‬ ‪ ۷‬پگاه خوزستان ‪۲۵ ۳ ۱۹ ۲۲ ۵ ۱۰ ۵ ۲۰‬ ‪ – ۸‬سرخپوشان ‪۲۵ ۱ ۲۳ ۲۲ ۷ ۷ ۶ ۲۰‬ ‪ – ۹‬پیام خراسان ‪۲۳ -۸ ۲۷ ۱۹ ۹ ۵ ۶ ۲۰‬ ‪ -۱۰‬ماشین‌سازی ‪۲۲ ۱۱ ۳۱ ۲۰ ۸ ۷ ۵ ۲۰‬ ‪ ۱۱‬برق تهران ‪۲۰ ۴ ۲۲ ۱۸ ۱۰ ۵ ۵ ۲۰‬ ‪۱۲‬شهرداری‌لنگرود ‪۱۲ -۱۵ ۳۳ ۱۶ ۱۲ ۶ ۲ ۲۰‬ برنامه دو هفته پایانی رقابت‌های جام آزادگان به این شرح است:
هفته بیست و یکم
پنجشنبه ‪ – ۸۵/۰۲/۱۴‬ساعت برگزاری دیدارها ‪۱۵/۳۰‬
………………………………………..


صنایع اراک – دیهیم اهواز ورزشگاه ‪ ۵‬مرداد اراک
اکباتان تهران – کشت و صنعت ” شیرودی تهران
نوژن مازندران – نیروی زمینی ” شهید متقی ساری
هما تهران – پگاه گیلان ” اختصاصی هما تهران دانشگاه آزاد – عقاب تهران ” کارگران زنجان
ایرانجوان – تراکتورسازی ” شهید بهشتی بوشهر مرصاد شیراز – صنعت نفت ” حافظیه شیراز
برق تهران – پگاه خوزستان ” اختصاصی برق تهران شهرداری لنگرود – پیکان تهران ” شهدا لنگرود
سرخپوشان – مس کرمان ” سرداران شهید شمیران ماشین‌سازی – شاهین بوشهر ” تختی تبریز
پیام خراسان – استقلال کیش ” تختی مشهد
هفته بیست و دوم
پنجشنبه ‪ – ۸۵/۰۲/۲۱‬ساعت برگزاری دیدارها ‪۱۵/۳۰‬
………………………………………


کشت و صنعت – صنایع اراک ورزشگاه تختی شوشتر
دیهیم اهواز – نوژن مازندران ” اختصاصی لوله‌سازی اهواز پگاه گیلان – اکباتان تهران ” شهید عضدی رشت
نیروی زمینی – دانشگاه آزادا ” شیرودی تهران
تراکتورسازی – هما تهران ” تختی تبریز
عقاب تهران – ایرانجوان ” سرداران شهید شمیران تهران پگاه خوزستان – مرصاد شیراز ” تختی شوش
صنعت نفت – شهرداری لنگرود ” تختی آبادان
مس کرمان – برق تهران ” کیانی کرمان
پیکان تهران – ماشین‌سازی ” انقلاب کرج
استقلال کیش – سرخپوشان ” کیش

شاهین بوشهر – پیام خراسان ” شهید بهشتی بوشهر ورزشی/ ‪۱۵۲۱/ ۹۱۲۱‬