فوت همسرم مانعی برای زناشویی دخترم شده است

ختری ۲۸ ساله دارم که پدرش چندین سال پیش، فوت کرده است. دخترم تا به حال چندتایی خواستگار داشته، اما همه آن ‌ها وقتی می فهمند پدرش فوت کرده است، نظرشان درباره دخترم عوض می شود. لطفا بگویید چگونه باید این شرایط را تغییر دهم.

با سلام، خدمت شما مادر گرامی. این که گفته اید دخترتان خواستگار دارد ولی منصرف می شوند به بررسی بیشتری نیاز دارد چرا که محروم بودن یک دختر از نعمت پدر به تنهایی نمی تواند دلیل انصراف همه خواستگاران او از زناشویی باشد مگر این که نبود پدر در زندگی، باعث تغییر در نحوه زندگی و موجب بروز ناهنجاری هایی در عملکرد اعضای خانواده شده باشد. همان طور که دیده اید، خانواده هایی هستند که سایه پدر بر سرشان نیست ولی همه فرزندان آن ‌ها با موفقیت زناشویی کرده و تشکیل خانواده داده اند. در این جا به مواردی که ممکن است سبب پشیمان شدن خواستگار برای زناشویی با یک دختر شود، اشاره کوتاهی می کنیم و لازم است که شما نیز با بررسی و تحقیق بیشتر در این خصوص به دنبال علل و عوامل اصلی این مشکل باشید. البته ممکن است برای بعضی خواستگاران این موضوع که همسر شما فوت کرده است، دلیل انصراف شان باشد ولی در این صورت هم شما و دخترتان با داشتن ویژگی های مثبت دیگری می توانید تا حدودی این موضوع را حل کنید. با این حال، امیدوارم که با توکل به خدا و تلاش در رفع این موانع بتوانید خوشبختی دخترتان را رقم بزنید. لطفا به موارد زیر که گاهی مانع از شکل گرفتن یک زناشویی می شوند، توجه کنید.

شرایط سخت برای وصلت

سخت گیری بیش از حد و قرار دادن شرایط سنگین برای زناشویی، یکی از عواملی است که تعداد زیادی از پسرهای جوان و آماده زناشویی را می ترساند و چون نمی توانند آن شرایط را مهیا کنند، به دنبال خانواده های دیگری برای تشکیل زندگی مشترک می روند.

انتظارات غیر معقول از خواستگار: بیان انتظارات و خواسته های غیر معقول در جلسه خواستگاری یکی دیگر از عواملی است که باعث می شود، خواستگار از زناشویی با دختر شما منصرف شود. بار دیگر انتظارات و خواسته های تان را که در جلسات خواستگاری مطرح می کنید، بررسی کنید و در صورت غیر معقول بودن، دیگر آن ‌ها را مطرح نکنید.

عدم تناسب فرهنگی و اقتصادی: نداشتن تناسب فرهنگی یا اقتصادی خانواده دختر و پسر هم می تواند از زناشویی دختر و پسر جلوگیری کند. همچنین شنیدن پاسخ های نامناسب و شبهه انگیز در فرآیند تحقیق هم ممکن است دلیل مخالفت خواستگاران برای وصلت با خانواده دختر باشد.

حضور بزرگان فامیل در جلسات خواستگاری

در پایان به شما مادر گرامی توصیه می کنم با دخترتان صمیمانه و منطقی بیان کرد وگو کنید و در صورت امکان، مردان بزرگ تر فامیل مثل عمو و دایی در جلسات خواستگاری حضور داشته باشند تا بتوانند در مدیریت مطلوب جلسه به شما کمک کنند.

حسین محرابی- کارشناس ارشد روانشناسی