فیلمبرداری از حمام ، مرد همسایه را گرفتار کرد


 
images/20070725/Film.jpg
 
:پرونده مردی که از پشت بام منزلش اقدام به فیلمبرداری از خانه همسایه کرده بود، روی میز قاضی شعبه ۱۱۴۸مجتمع قضایی بعثت تهران قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار جام جم ، چندی پیش زنی به یکی از دادسراهای تهران مراجعه و از مرد همسایه اش به اتهام فیلمبرداری مخفیانه از وی شکایت کرد.
شاکی در تشریح ماجرا به بازپرس پرونده گفت: شب گذشته پس از خارج شدن از حمام منزلم ، متوجه صدای راه رفتن فردی در پشت بام منزل شدم و از ترس با شوهرم تماس گرفتم تا زودتر به منزل بیاید. من از مرد همسایه شکایت دارم ، چون غیر از ساکنان منزل وی ، کسی نمی توانست به پشت بام منزلمان راه پیدا کند.
به دنبال این شکایت ، پرونده به مرکز پلیس ارسال شد و ماموران با مجوز قضایی وارد منزل مرد همسایه شدند و او را بازداشت و برای ادامه تحقیقات به مرکز پلیس تهران منتقل کردند.


وسوسه سیاه مردی برای زن همسایهمرد همسایه در بازجویی های پلیسی ، اظهارات شاکی را نپذیرفت و ادعا کرد که وی دروغ می گوید تا این که ماموران به بررسی تلفن همراه وی پرداختند که معلوم شد متهم از شاکی که در حمام منزلش بوده فیلمبرداری کرده است.
متهم وقتی فهمید پلیس به نیت شوم وی پی برده است ، به جرم خود اعتراف کرد و گفت: باور کنید من نمی خواستم از شاکی و دخترش فیلمبرداری کنم و باعث آزار روحی آنها شوم و از کار خود خیلی پشیمانم و اکنون تقاضای بخشش دارم.
متهم افزود: وقتی برای جابه جایی آنتن به پشت بام منزل رفته بودم ، متوجه شدم زن همسایه در حمام منزل و در حال صحبت کردن با دخترش است ، بنابراین وسوسه شدم و با تلفن همراه شروع به فیلمبرداری از وی و دخترش کردم.
بنابراین گزارش ، با صدور قرار قانونی برای متهم ، پرونده وی روز گذشته با صدور قرار مجرمیت روی میز قاضی الوندی ، رئیس شعبه ۱۱۴۸مجتمع قضایی بعثت قرار گرفت تا او بزودی محاکمه شود.