فیلم/ترور استاد دانشگاه شهید بهشتی

بر اثر انفجار بمب در دو نقطه شهر تهران، یکی از استادان دانشگاه شهید بهشتی به شهادت رسید و سه نفر دیگر زخمی شدند.


 

 

۰۸ آذر ۱۳۸۹