فیلم/خودکشی ناموفق مردی از طبقه هشتم

پلیس ترکیه با اطلاع از اینکه مردی در شهر آنتالیا ترکیه قصد خودکشی دارد، در محل حاضر شد و سعی کرد این فرد را که گفته می شود دچار افسردگی شدید است نجات دهد.

تلاشهای مامور ویژه پلیس موثر نبود و این فرد خودش را از بالای پشت بام طبقه هشتم ساختمان به پایین پرت کرد اما به دلیل وجود تشک ایمنی در پایین ساختمان زنده ماند و به بیمارستان منتقل شد.