فیلم جان سخت ترین گوشی دنیا را ببینید!

در این صفحه ویدئوی جان سخت ترین گوشی دنیا با نام Pipo‬‬ را می‌توانید مشاهده کنید. گوشی عجیبی که به قدری سفت و سخت است که می‌توان با آن گردو شکست، میوه خرد کرد، با ماشین از روی آن رد شد و حتی با آن میخ به دیوار کوبید!!

از آن جایی که با این گوشی می‌توان هندوانه را نصف کرد، از این به بعد هندوانه فروش‌ها به جای گفتن «به شرط چاقو» خواهند گفت: «هندونه بخر! بدو به شرط pipo!»