فیلم سینمایی در مسیر پیچ‌ها (عکس جالب)

عکس جالب از ماری که در فنس ورزشگاه به خود پیچیده است

عکس جالب از ماری که در فنس ورزشگاه به خود پیچیده است
عکس جالبی از ماری که به شکل مضحک، به ترتیب دور فنس‌های یک محوطه پیچیده و منظره جالبی را خلق کرده است.