قاتلان بی رحم، زن بارداری را به قتل رساندند و جنین را به سرقت بردند!

جنین یک زن آمریکایى پس از قتلش به سرقت رفت.

به گزارش سرویس حوادث آریا، به نقل از روزنامه”چاینادیلى” ، جسد یک زن باردار آمریکایى در علفزارهاى ایالت “ایلینویز” کشف شد.براساس این گزارش، جنین این زن پس از اینکه به قتل رسیده بود ربوده شده است به طورى که به نظر مى آید انگیزه از قتل سرقت جنین بوده است .نتیجه کالبد شکافى نشان مى دهد جنین قربانى ۲۲ ساله بوسیله قیچى از شکم او خارج شده است .پلیس ایالتى آمریکا اعلام کرد یک زن ۲۳ ساله را در این رابطه دستگیر کرده است .از قرار معلوم نزد نامزدش اعتراف کرده است که یک زن باردار را به قتل رسانده و جنینش رابا استفاده از قیچى خارج کرده و به سرقت برده است.پلیس شواهدى به دست آورده است مبنى براینکه متهم نوزاد تازه چندساعت وى را به بیمارستان برده و اظهار داشته است که فرزند خودش است و نیاز به کمک دارد این در حالى است که متاسفانه نوزاد در نهایت در بیمارستان جان باخت.گفتنى است ، بازجویى ها از متهم ادامه دارد تا علت ارتکاب جرم دقیقا مشخص شود .لازم به ذکر است متهم و قربانى هیچگونه خصومت با یکدیگر را نداشتند