قاتل انگلیسى هفت بار به جسد نامزدش تعرض کرد

یک مرد انگلیسى پس از قتل نامزدش جسد او را هدف تعرض قرار داد.

به گزارش سرویس حوادث آریا، به نقل از شبکه “بى بى سى” ، “دیویدسامرس” جوان ۲۲ ساله انگلیسى به اتهام قتل نامزدش در “تاین” بازداشت شد.بر اساس این گزارش، او به زور وارد خانه نامزدش شده و سپس طى یک مشاجره و درگیرى او را به قتل رساند.متاسفانه قاتل انگلیسى به این جرم اکتفا نکرد و جسد او را هدف تعرض قرار داد.خوشبختانه شواهد و مدارک موجود در صحنه قتل باعث شد دست این مرد رو شود و او بالاخره دستگیر شد.دادگاه “تاین” این مرد را گناهکار اعلام کرد اما محاکمه نهایى و صدور حکم مجازات را به دادگاه بعدى موکول نمود.گفتنى است، احتمال مى رود حبس ابد در انتظار این مرد باشد.