قاتل ۴ مرد در زندان به قتل رسید
مرد جنایتکار که پس از تأیید حکم ۴ بار اعدامش در فهرست اعدامى هاى واحد اجراى احکام دادسراى جنایى قرار گرفته بود، در جدال با هم سلولى هایش به قتل رسید.به گزارش سرویس حوادث آریا، این مرد جمعه – ۲۶ مرداد- در یک درگیرى جمعى با هم سلولى هاى خود در زندان رجایى شهر به شدت مجروح شد که پس از ۲ روز جدال با مرگ عصر یکشنبه جان سپرد. به گزارش خبرنگار ما، عصر روز یکشنبه مسئولان زندان رجایى شهر کرج در تماس با محمد حسینى رازلیقى بازپرس کشیک قتل کرج ماجراى مرگ این زندانى را اطلاع دادند. در تحقیقات بازپرس جنایى مشخص شد سیامک -مقتول- به اتهام ۴ فقره قتل در زندان بود. روز گذشته محسن على اشرف سرپرست دادسراى جنایى در گفت وگو با خبرنگار ما با تأیید این خبر افزود: در حال حاضر جسد براى تشخیص علت اصلى مرگ به پزشکى قانونى منتقل شده است. وى افزود: افراد حاضر در نزاع نیز با دستور بازپرس به اداره آگاهى منتقل و تحت بازجویى هاى تخصصى قرار گرفتند. قاتل خونسرد سال گذشته در جریان سرقت از یک طلا فروشى در بلوار فردوس تهران دستگیر شد که در بازجویى ها به قتل ۴ مرد اعتراف کرد. پس از محاکمه متهم قضات شعبه ۷۱ دادگاه کیفرى استان تهران او را به ۴ بار قصاص محکوم کردند که هفته گذشته با تأیید حکم قصاص براى اجرا به شعبه اجراى احکام دادسراى جنایى تهران فرستاده شده بود.