قبل از پختن سیر آن را خرد کنید


 
images/20070217/30r.jpg
 
جام جم آنلاین: اگر قرار است برای طبخ غذا از سیر استفاده کنید اول باید آن را خرد کنید زیرا این بهترین راه حفظ ترکیبات گیاهی مفید آن طی فرآیند پخت است.
سیر حاوی ترکیباتی است که در جلوگیری از تشکیل لخته خون موثرند. اما اکثر مطالعات انجام شده در زمینه تاثیر آن سیر خام را مورد بررسی قرار داده اند و مشخص شده پختن می تواند به ترکیبات ضد انعقادی موجود در سیر آسیب بزند. گفته می شود خرد کردن سیر ممکن است از این آسیب جلوگیری کند.
در این مطالعه مشاهده شد میزان ترکیبات ضد انعقاد خون در سیر پخته شده به مدت سه دقیقه در آب جوش یا فر ۴۰۰ درجه فارنهایت به اندازه میزان این مواد در سیر خام است. اما پختن سیر خرد نشده به مدت شش دقیقه کاملا اثرات ضد انعقادی این ترکیبات را مهار می کند. حتی فشردن سیر قبل از پخت به حفظ این مواد کمک می کند گرچه پس از شش دقیقه بخش عمده اثرات ضد انعقادی خود را از دست می دهند.