قتل با سوسیس؟

 پلیس آلمان مردی را به اتهام کشتن زنی با یک سوسیس دستگیر کرد.
به گزارش رویترز، پلیس گفت این مرد ۵۰ ساله پس از آن دستگیر شد که جسد زن در آپارتمانی در زویکائو، در شرق آلمان پیدا شد. پلیس گفت این زن با یک «بوک وورست»، سوسیس بزرگ محبوب آلمانی‌ها خفه شده است.
پلیس گفت مرد در میان حرف‌های ضدونقیضی که می‌زد از جمله اعتراف کرد که شاید به زور بوک وورستی را به خورد این زن داده باشد.
پلیس در حال حاضر می‌کوشد به علت واقعی مرگ این زن پی ببرد.