قتل دانشجوی ۱۹ ساله ایرانی در اوکراین


:دانشجوی ایرانی در خوابگاه دانشگاه پزشکی بوگامولتس از سوی یک دانشجوی عراقی مورد حمله قرار گرفت و به دلیل شدت جراحات جان باخت.
به گزارش «جام جم» روز دوشنبه هفته گذشته ، به دنبال اطلاع مسوولان سفارت ایران در شهر کی یف ، پایتخت کشور اوکراین مبنی بر نزاع و درگیری میان یک دانشجوی ایرانی که در رشته معماری تحصیل می کرد، با چند دانشجوی عراقی در راهروی خوابگاه ، این دانشجوی ایرانی به وسیله اصابت چاقو به ناحیه پای راست و شدت جراحات ، جان خود را از دست داد.
به دنبال این ماجرا، موضوع به پلیس این کشور گزارش و مشخص شد نام دانشجوی ۱۹ساله ایرانی ، بهنود چالی بوده که در آشپزخانه خوابگاه از سوی یک عراقی مورد حمله قرار گرفته و پس از مجروح شدن در حال انتقال به بیمارستان ، به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داده است.


دستگیری ۶ نفراین گزارش حاکی است ؛ در پی این حادثه تیمی متشکل از کنسول و نماینده وزارت علوم و سرپرست دانشجویان به همراه ماموران پلیس در محل حادثه حضور یافته و ۶نفر از دانشجویان عراقی را در ارتباط با این جنایت دستگیر کرده اند.
با تحقیق از متهمان دستگیر شده ، مشخص شده است وقتی دانشجوی ایرانی مورد حمله قرار گرفته ، هیچ یک از دانشجویان عراقی موضوع را به مسوولان خوابگاه گزارش نکرده اند تا جوان مجروح زودتر به بیمارستان منتقل شود.
تحقیق در این زمین با توجه به پیگیری های کنسول ایران ادامه دارد.