قتل دختری که شیطان به روحش نفوذ کرده بود


پلیس پاکستان مردی را توقیف کرد که متهم است دختر ۲۲ ساله خود را به تصور این که اسیر شیطان است به قتل رساند.
به گزارش بی بی سی ، این حادثه روز پنجشنبه گذشته در روستای دور افتاده دوس آﻻه در ناحیه هاراپا در استان پنجاب رخ داد.
پلیس گفت : جمال آرین به کشتن دخترش با چاقوی قصابی و سوزاندن جسد او به کمک پسرانش اعتراف کرد. فلک شر مقام پلیس گفت جسد زغال شده دخترک کشف شده است.
به گفته پلیس جمال گفت یک شیطان زن چند روز پیش به روح دخترش رسوخ کرده و تهدید کرده بود او و پسرانش را بکشد.
پدر گفت شیطان روز پنجشنبه به دخترش حمله کرد و او دخترش را قبل از این که شیطان بتواند کنترل کامل او را به دست بگیرد ، کشت.
پدر گفت: اسارت دخترش به دست شیطان از زمان نامزدی او شروع شد چون او کمی پس از نامزدی جهازش را آتش زد.