قدم ها

من نیلوفر آبی میشم ودر مرداب زندگی میکنم ولی بوی بد اونو نمیگیرم

من میگم دوست داشتن همیشه گفتنی نیست گاهی سکوت ونگاهه

موفقیت مجموعه ا يست از تلاشهای کوچک روزانه

من میدونم که همیشه رفتن رسیدن نیست ولی برای رسیدن باید رفت

من میدونم که زندگی سه ایستگاه داره:تولد *زندگی*مرگ*بعضی ها ایستگاه زندگی رو خواب میمونن

زندگی کشیدن تصویره نه جمع زدن ارقام

زمان حال مثل برفیه که تو دستمه اگه ازش استفاده نکنم آب میشه