قطعی گاز سال گذشته تکرار نخواهد شد


وزیر نفت:

قطعی گاز سال گذشته تکرار نخواهد شد


وزیر نفت با اشاره به سفر رییس جمهور ترکمنستان به ایران، گفت: توسعه میدان نفتی “پای موروف” مهمترین توافق صورت گرفته میان دوکشور بوده است.


به گزارش خبرنگار سیاسی برنا غلامحسین نوذری وزیر نفت در حاشیه بدرقه محمد اف رییس جمهور ترکمنستان و در جمع خبرنگاران با اشاره به توافقات صورت گرفته در زمینه انرژی در این سفر، گفت: مهمترین توافقی که در این زمینه بین ایران و ترکمنستان حاصل شده است توسعه میدان نفتی پای موروف بین ایران و ترکمنستان بوده که گاز حاصل از این توسعه میدان به میزان بیش از ۱۰ میلیارد متر مکعب به ایران صادر خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار برنا در خصوص تعیین قیمت گاز صادراتی به ترکمنستان، گفت: مسئله تعیین قیمت گاز صادراتی بحثی است که در مذاکرات آینده دو کشور مطرح و توافق لازمه در مورد آن بدست خواهد آمد.

وزیر نفت در ادامه با اشاره به اینکه قطعی گاز همانند سال گذشته تکرار نخواهد شد، گفت: برخی از اشکالات از جمله مسائل فنی و برخی دیگر از سوء تفاهمات سبب قطع گاز در زمستان گذشته شد که امیدواریم در آینده چنین مسئله ای را شاهد نباشیم.