قطع "خودجوش" تلفن هنگام صحبت علیه وزارت ورزش!

شب گذشته عادل فردوسی پور اشاره ای به انتخابات دو و میدانی کرد و حسین جلالی رئیس سابق این فدراسیون پشت خط آمد تا توضیحاتی در این باره بدهد. جلالی در حالی که درباره نحوه برگزاری انتخابات در چند سال گذشته توضیح می داد، با درخواست فردوسی پور مبنی بر اینکه به نکته اصلی اشاره کند و اینکه آیا در شب پیش از انتخابات امسال تماس هایی درباره نحوه رأی گیری صورت گرفته مواجه شد اما ناگهان تلفن قطع شد و فردوسی پور از این حرکت بسیار تعجب کرد و گفت: در حرکتی خودجوش شاهد بودیم که تلفن قطع شد. جلالی قصد داشت به نکته اصلی اشاره کند ولی ناگهان تلفن قطع شد.

حسین جلالی صبح امروز در گفتگو با گل صرفا به توضیحی یک جمله‌ای در این باره بسنده کرد و گفت: «نه من فهمیدم تلفن چطور قطع شد، نه عادل!» البته مجری ۹۰ بعد از قطع تلفن تقریبا هر آنچه که قرار بود از زبان جلالی بشنویم را به طور تلویحی بیان کرد و عنوان کرد جلالی قصد داشت درباره اینکه وزارت ورزش شب پیش از انتخابات به هیئت ها زنگ زده بود تا گزینه مورد نظر را به افراد مختلف معرفی کند، حرف بزند اما تلفن را قطع کردند اما این مکالمه نیمه‌کاره به عنوان یکی از اتفاقات غیرمنتظره در تاریخ برنامه ۹۰ ثبت شد.

سه شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۰