قلعه نویی: بازیکنان باید نسبت به باشگاه تعصب داشته باشند،
خطاب به بازیکنان در تمرین


قلعه نویی: هفدهمی جایگاه مناسبی برای استقلال نیست


خبرگزاری فارس: سرمربی تیم فوتبال استقلال خطاب به بازیکنان این تیم گفت: باید نسبت به باشگاه تعصب داشته باشید، چراکه هفدهمی جایگاه مناسبی برای استقلال نیست.


به گزارش خبرگزای فارس، آبی پوشان تهرانی امروز پس از شکست سه بر یک روز جمعه برابر صبا وسقوط تا مکان هفدهم جدول، در زمین شماره ۲ ورزشگاه آزادی تمرین کردند.
علی نظری جویباری سرپرست تیم با تاخیر در محل تمرین حاضر شد.
در ابتدای تمرین امیر قلعه نویی برای بازیکنان صحبت کرد و خطاب به آنها گفت: نسبت به باشگاه استقلال عرق و تعصب داشته باشید. هفدهمی جایگاه مناسبی برای تیمی با این همه هوادار نیست. در سفر به شهرستان از این پس هیچ شخص اضافه ای حق همراهی تیم را ندارد.
خبرنگاران از محل جلسه قلعه نویی با بازیکنان دور نگه داشته شدند؛ اما در لحظاتی که صدای قلعه نویی بالا می رفت برخی صحبت های او به گوش می رسید.
سرمربی تیم بعد از پایان حرف هایش گفت، منتظر است تا پاسخ بشنود؛ اما هیچ بازیکنی صحبتی نداشت و تمرین آغاز شد.
نفراتی که روز گذشته بازی کرده بودند جدا از بازیکنان ذخیره تمرین کرد.
در تمرین امروز خبرنگاران و عکاسان زیادی حاضر بودند؛ اما فقط شماری انگشت شمار هوادار در تمرین حضور داشتند.