قهوه ، نوشیدنی مفید برای چشم!


 
images/20070622/eyes.jpg
 
جام جم آنلاین: نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد افرادی که قهوه می نوشند کمتر به نوعی اسپاسم غیر ارادی پلک چشم دچار می شوند.
این اسپاسم غیر ارادی بلفارواسپاسم نام دارد که موجب چشم بر هم زدن بی اختیاری مبتلایان می شود.
به گزارش ساینس دیلی در این مطالعه مشخص شد تاثیر فوق به میزان قهوه ای که افراد می نوشند دارد به طوری که یک تا دو فنجان از این نوشیدنی در روز برای اعمال چنین تاثیری مورد نیاز است.
همچنین محققان دریافتند سن آغاز اسپاسم در افرادی که قهوه می نوشند بالاتر بوده و به ازاء نوشیدن هر فنجان اضافی قهوه در روز ۱.۷ سال بیشتر است.
به گفته محققان این تاثیر به کافئین مربوط می شود که عملکرد گیرنده های آدنوزین را متوقف می کند همانطور که دربرابر بیماری پارکینسون نیز اثر حفاظت بخش اعمال می کند.