قویترین گوش جهان


 
images/20070930/zafar.jpg
 
جام جم آنلاین: یک مرد پاکستانی روز یکشنبه ۳۰ سپتامبر در شهر وین ، پایتخت اتریش ثابت کرد قویترین گوش جهان را دارد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ، ظفر گیل ، مرد پاکستانی ابتدا یک گیره پیچی را روی گیجگاهش برای فشردن گوش راست و محافظت از آن نصب کرد. سپس برای گرم کردن گوشش و آمادگی یک وزنه ۳۰ کیلویی را با گوش راستش بلند کرد!
بعد نعره ای کشید و وزنه هایی که مجموعا ۶۱ کیلو و ۷۰۰ گرم وزن داشته و به تسمه ای متصل بودند که قلاب آن در لاله گوشش فرو رفته بود را با یک حرکت بلند کرد و مدت ۷ ثانیه این بار سنگین را در فاصله ۱۰ سانتیمتری سطح زمین نگه داشت!
با این کار نام آقای ظفر گیل به عنوان رکوردار بلند کردن وزنه با گوش بلافاصله در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد.
ظفر گیل ۹۰ کیلویی هر روز تمرین بلند کردن وزنه با گوشش را انجام می دهد تا آمادگی گوشش را حفظ کند!
او این رکوردشکنی را در مقابل کارشناسان ذیصلاح در روز موسوم به « ویئنا رکوردیا » در پارک پراتر شهر وین انجام داد.