قیمت انواع خودرو در بازار اتومبیل تهران

 قیمت انواع خودرو در بازار اتومبیل تهران به شرح زیر است.پژو ۲۰۶ ـ مدل ۱۳۸۵ـ تیپ ۶ ـ اتوماتیک ۱۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰پژو ۴۰۵ GLI ـ مدل ۱۳۸۵ـ نوک مدادى ۱۰۱٬۰۰۰٬۰۰۰سمند ـ مدل ۱۳۸۵ـ نقره‌اى ـ خاکسترى ـ بژ ۱۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰پارس معمولى ـ مدل ۱۳۸۵ـ کلیه رنگ‌ها ۱۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰پارس ELX ـ مدل ۱۳۸۵ـ نقره‌اى ـ بژ ـ مشکى ـ سفید ۱۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰پراید صبا GTX ـ مدل ۱۳۸۵ـ سفید ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰پراید نسیم DM ـ مدل ۱۳۸۵ـ سفید ۶۹٬۵۰۰٬۰۰۰پراید ۱۴۱ ـ مدل ۱۳۸۵ـ تنوع رنگ ۷۳٬۵۰۰٬۰۰۰زانتیا ـ مدل ۱۳۸۵ـ بهترین رنگ ۲۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریو ـ مدل ۱۳۸۵ـ تنوع رنگ ۱۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰وانت پیکاپ دوکابین ـ مدل ۱۳۸۴ ـ بهترین رنگ ۲۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰سپند PK ـ مدل ۱۳۸۵ـ بهترین رنگ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰رونیز ـ مدل ۱۳۸۵ـ بهترین رنگ ۳۰۶٬۰۰۰٬۰۰۰پروتون ـ مدل ۱۳۸۵ ـ چهار درب ـ هاچ بک ۱۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰پاجرو ـ مدل ۱۳۸۵ـ تنوع رنگ ـ دنده‌اى ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰لندکروز ـ مدل ۴۷۰۰cc-VXR ـ اتوماتیک ۷۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰لندکروز ـ مدل ۴۵۰۰cc-GXR ـ اتوماتیک ۶۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰لندکروز ـ مدل ۴۵۰۰cc-G ـ دنده‌اى ۵۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰پرادو ـ ۴۰۰۰cc-VX ـ اتوماتیک ۶۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰پرادو ـ ۲۷۰۰cc-GX ـ اتوماتیک ۴۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰پرادو ـ ۲۷۰۰cc-GX ـ دنده‌اى ۵۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰کرولا ـ (۱۸۰۰cc- Xli (A,Tـ اتوماتیک ۲۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰کمرى ـ ۲۴۰۰cc-Gli ـ اتوماتیک ۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰کمرى ـ Xliـ دنده‌اى ۲۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰کمرى ـ ۳۰۰۰cc-Grandrـ دنده‌اى ۳۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰کمرى ـ ۳۰۰۰cc-Grandeـ اتوماتیک ۴۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰هایس ـ سقف بلند (۱۶ صندلى) ـ ۲۷۰۰cc ـ دنده‌اى ۲۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰وانت هایلوکس ـ تک دفرانسیل ـ تک کابین ـ ۲۷۰۰c ۲۲٬۴۰۰٬۰۰۰هایلوکس ـ تک دیفرانسیل ـ دو کابین ـ ۲۰۰۰cc ـ د ۲۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰وانت هایلوکس ـ تک دیفرانسیل ـ دو کابین ۲۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰وانت هایلوکس ـ دو دفرانسیل ـ دو کابین ـ ۲۷۰۰c ۳۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰پژو RD، مدل ۱۳۸۵، سفید ۶۷٬۵۰۰٬۰۰۰وانت مزدا ـ تک کابین ـ مدل ۱۳۸۵ ۱۰۸٬۹۳۵٬۰۰۰هیوندائى ـ Verna ـ مدل ۱۳۸۵ـ کلیه رنگ‌ها ۱۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ماکسیما ـ مدل ۱۳۸۵ ـ اتوماتیک ۳۷۹٬۵۰۰٬۰۰۰پژو ۴۰۵ GLX – مدل ۱۳۸۵- مشکى متالیک ۱۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰هیوندا آوانته ـ مدل ۱۳۸۵ـ اتوماتیک ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰هیوندا آوانته ـ مدل ۱۳۸۵ـ دنده‌اى ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰سوارى GOL ـ مدل ۱۳۸۵ ـ کلیه رنگ‌ها ۱۴۶٬۵۰۰٬۰۰۰سمند LX ـ مدل ۱۳۸۵ ـ خاکسترى ـ مشکى ـ بژ ۱۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰سوارى مزدا ۳۲۳ ـ مدل ۱۳۸۵ ـ تیپ۴ ـ متالیک ۲۳۷٬۳۵۰٬۰۰۰سوارى مزدا ۳۲۳ ـ مدل ۱۳۸۵ ـ تیپ۵ ـ متالیک ۲۴۴٬۳۵۰٬۰۰۰پاجرو ـ مدل ۱۳۸۵ ـ دنده اتوماتیک ۵۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰وانت مزدا ـ دوکابین ـ مدل۸۵ ـ بهترین رنگ ۱۲۴٬۵۹۵٬۰۰۰کلیه قیمت‌ها به ریال مى‌باشد.