قیمت انواع سیم کارت تلفن همراه در بازار تهران

قیمت انواع سیم کارت تلفن همراه در بازار تهران به شرح زیر است.سیم کارت ـ تهران > کار کرده ۰۹۱۲ با پیش شماره ۱ (خرید) ۶٬۰۰۰٬۰۰۰[۱۱۵] سیم کارت ـ تهران > کار کرده ۰۹۱۲ با پیش شماره ۱ (فروش) ۵٬۹۰۰٬۰۰۰[۱۱۶] سیم کارت ـ تهران > صفر ۰۹۱۲ با پیش شماره ۲ (خرید) ۵٬۴۰۰٬۰۰۰[۱۱۷] سیم کارت ـ تهران > صفر ۰۹۱۲ با پیش شماره ۲ (فروش) ۴٬۹۵۰٬۰۰۰[۱۱۸] سیم کارت ـ تهران > کارکرده ۰۹۱۲ با پیش شماره ۲ (خرید) ۴٬۱۰۰٬۰۰۰[۱۱۹] سیم کارت ـ تهران > کارکرده ۰۹۱۲ با پیش شماره ۲ (فروش) ۴٬۰۰۰٬۰۰۰[۱۲۰] سیم کارت ـ تهران > صفر ۰۹۱۲ با پیش شماره ۶ (خرید) ۳٬۷۰۰٬۰۰۰[۱۲۱] سیم کارت ـ تهران > صفر ۰۹۱۲ با پیش شماره ۶ (فروش) ۳٬۵۰۰٬۰۰۰[۱۲۲] سیم کارت ـ تهران > کارکرده ۰۹۱۲ با پیش شماره ۶ (خرید) ۳٬۱۰۰٬۰۰۰[۱۲۳] سیم کارت ـ تهران > کارکرده ۰۹۱۲ با پیش شماره ۶ (فروش) ۳٬۰۰۰٬۰۰۰[۱۲۴] سیم کارت ـ تهران > صفر ۰۹۱۲ با پیش شماره ۳ (خرید) ۴٬۵۵۰٬۰۰۰[۱۲۵] سیم کارت ـ تهران > صفر ۰۹۱۲ با پیش شماره ۳ (فروش) ۴٬۴۰۰٬۰۰۰[۱۲۶] سیم کارت ـ تهران > کارکرده ۰۹۱۲ با پیش شماره ۳ (خرید) ۳٬۷۰۰٬۰۰۰[۱۲۷] سیم کارت ـ تهران > کارکرده ۰۹۱۲ با پیش شماره ۳ (فروش) ۳٬۶۰۰٬۰۰۰[۱۲۸] سیم کارت ـ تهران > صفر ۰۹۱۲ با پیش شماره ۵ (خرید) ۳٬۷۰۰٬۰۰۰[۱۲۹] سیم کارت ـ تهران > صفر ۰۹۱۲ با پیش شماره ۵ (فروش) ۳٬۴۰۰٬۰۰۰[۱۳۰] سیم کارت ـ تهران > کارکرده ۰۹۱۲ با پیش شماره ۵ (خرید) ۳٬۳۵۰٬۰۰۰[۱۳۱] سیم کارت ـ تهران > کارکرده ۰۹۱۲ با پیش شماره ۵ (فروش) ۳٬۲۵۰٬۰۰۰[۱۹۵۷] سیم کارت ـ تهران > صفر ۰۹۱۲ با پیش شماره ۴ (خرید) ۳٬۳۰۰٬۰۰۰[۱۹۵۸] سیم کارت ـ تهران > صفر ۰۹۱۲ با پیش شماره ۴ (فروش) ۲٬۸۵۰٬۰۰۰[۲۳۹۹] سیم کارت ـ تهران > صفر ۰۹۱۲ با پیش شماره ۷ ۳٬۰۵۰٬۰۰۰[۲۴۰۰] سیم کارت ـ تهران > صفر ایرانسل ۱٬۴۵۰٬۰۰۰[۲۴۰۱] سیم کارت ـ تهران > کارکرده ایرانسل ۱٬۱۰۰٬۰۰۰[۲۴۰۴] سیم کارت ـ تهران > کارکرده ۰۹۱۲ با پیش شماره ۷ ۲٬۷۰۰٬۰۰۰[۲۳۹۷] سیم کارت تالیا > تالیا (صفر) ۵۵۰٬۰۰۰[۲۳۹۸] سیم کارت تالیا > تالیا (کارکرده) ۳۵۰٬۰۰۰کلیه قیمت‌ها به ریال مى‌باشد