قیمت سیم‌کارت تلفن همراه در بازار امروز تهران؛

بنابر اظهارات فروشندگان سیم‌کارت تلفن همراه در بازار تهران، قیمت سیم‌کارت‌ صفر با کد سه تا ۱۰ هزار تومان و با کدهای پنج و شش تا پنج هزار تومان و با کد چهار پنج تا ۱۰ هزار تومان نسبت به روز گذشته افزایش داشته است.


به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیم‌کارت صفر با کد دو، به مبلغ ۶۲۰ تا ۶۲۵ هزار تومان خریداری و تا ۶۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد؛ سیم‌کارت صفر با کد سه نیز به مبلغ ۵۵۰ تا ۵۶۰ هزار تومان خریداری می‌شود و تا ۵۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.


سیم‌کارت صفر با کد پنج نیز تا ۵۳۰ هزار تومان خریداری و تا ۵۴۰ هزار تومان فروخته می‌شود، سیم‌کارت صفر با کد شش در بازار امروز تهران نیز تا ۵۲۰ هزار تومان خریداری و تا ۵۳۰ هزار تومان فروخته می‌شود. سیم‌کارت‌های جدید با کد چهار نیز تا ۵۰۰ هزار تومان خریداری و تا ۵۱۰ هزار تومان به فروش می‌رسند.


گفتنی است، سیم‌کارت‌های تالیا نیز تا ۷۰ هزار تومان خریداری و تا ۸۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.


به گزارش خبرنگار ایسنا، طبق اظهارات فروشندگان سیم‌کارت، این روزها سیم‌کارت صفر با کد دو در بازار خرید و فروش چندانی نمی‌شود.