قیمت سیم‌کارت تلفن همراه در بازار امروز تهران

بنابر اظهارات فروشندگان سیم‌کارت تلفن همراه در بازار امروز تهران، قیمت سیم‌کارت‌ صفر با کد‌های دو و سه تا پنج هزار تومان نسبت به روز گذشته کاهش داشته است.


به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیم‌کارت صفر با کد دو، امروز تا ۶۲۰ هزار تومان خریداری می‌شود و به مبلغ ۶۳۰ تا ۶۳۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.


سیم‌کارت صفر با کد سه نیز به مبلغ ۵۵۰ تا ۵۵۵ هزار تومان خریداری می‌شود و تا ۵۶۵ هزار تومان به فروش می‌رسد و سیم‌کارت‌ با کد چهار نیز تا ۴۷۵ هزار تومان خریداری شده و تا ۴۸۵ هزار تومان فروخته می‌شود.


همچنین سیم‌کارت صفر با کد پنج به مبلغ ۵۲۰ تا ۵۲۵ هزار تومان خریداری و تا ۵۳۵ هزار تومان فروخته می‌شود؛ سیم‌کارت صفر با کد شش تا ۵۲۰ هزار تومان خریداری و تا ۵۳۰ هزار تومان فروخته می‌شود و سیم‌کارت‌های تالیا نیز تا ۹۰ هزار تومان خریداری می‌شود و تا ۱۰۵ هزار تومان به فروش می‌رسند.