قیمت سیم کارت تلفن همراه در بازار امروز تهران
به گزارش سرویس اقتصادى آریا، قیمت سیم کارت تلفن همراه در بازار امروز تهران به شرح زیر است.


سیم کارت صفر کد ۴ تلفن همراه به ۳۲۰ هزار تومان در خرید و ۳۳۰ هزار تومان در فروش رسید.


سیم‌‏کارت صفر کد ۷، ۲۹۰ هزار تومان خریدارى شد و ۳۰۰ هزار تومان به فروش رفت. همچنین سیم کارت صفر کد ۲، ۴۷۰ هزار تومان در خرید و ۴۸۰ هزار تومان در فروش قیمت داده شد. سیم کارت صفر کد ۳، به ۴۲۰ هزار تومان در خرید و ۴۳۰ هزار تومان در فروش رسید.


قیمت سیم کارت صفر کد ۵ و ۶ ؛ ۳۳۰ هزار تومان در خرید و ۳۴۰ هزار تومان در فروش اعلام شد و سیم کارت کارکرده کد یک نیز به ۵۰۰ هزار تومان رسید.


سیم کارت کارکرده کدهاى یک، دو، سه، چهار، پنج و شش و هفت به ترتیب ۵۰۰، ۴۱۰، ۳۴۰ ، ۳۰۰، ۳۱۰ و ۳۰۰ و ۲۷۰ هزار تومان خریدارى مى‏شود و ۵۱۰، ۴۲۰، ۳۵۰، ۳۱۰، ۳۲۰، ۳۱۰ و ۲۸۰ هزار تومان به فروش مى‏رسد.


سیم کارت اعتبارى تالیا ۶۰ هزار تومان در بازار خرید و فروش مى‏شود.