قیمت فروش آپارتمان ۳۰ تا ۶۰ متر در تهران + جدول

قیمت فروش آپارتمان ۳۰ تا ۶۰ متر در مناطق مختلف تهران منتشر شد.

قیمت فروش آپارتمان در تهران

قیمت فروش آپارتمان ۳۰ تا ۶۰ متر در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:

قیمت فروش آپارتمان 30 تا 60 متر در تهران

قیمت فروش آپارتمان ۳۰ تا ۶۰ متر

جام نیوز