قیمت نان تا اطلاع ثانوی افزایش نمی یابد


معاون وزیر بازرگانی از بررسی طرحی کارشناسی خبر داد که بر اساس آن، قیمت نان برای سال ۱۳۸۵ تعیین تکلیف خواهد شد.

محمد صادق مفتح در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی مهرگفت: در حال حاضر هر گونه تغییر درقیمت نان برای سال آینده در دست بررسی و کارشناسی است.


وی افزود: وزارت بازرگانی با درنظرگرفتن جوانب مختلف، در پی کارهای کارشناسی است تا بر اساس آن بتواند تغییرات لازم را برای قیمت نان انجام دهد.


معاون وزیر بازرگانی با اشاره به اینکه آیا قیمت نان افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: تا زمان نهایی شدن طرح کارشناسی توسط این وزارتخانه ، قیمت نان هیچ گونه افزایشی نخواهد یافت.


وی خاطر نشان کرد: به محض پایان یافتن تحقیقات کارشناسانه وزارت بازرگانی ، هر گونه تصمیم نهایی برای تغییر قیمت نان به اطلاع عموم خواهد رسید.