کاربران اینترنت ایران ۱۱ میلیون نفر

به گفته‌ی مدیر عامل شرکت فن‌آوری اطلاعات اولین شاخصی که برای توسعه‌ی ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در هر کشور و در سازمان ملل تعریف شده، داشتن سند ملی IT است که تکلیف همه بخش‌ها و حوزه خدمات و تجهیزات را مشخص می‌کند که باید به این موضوع و تسریع در این کار اهمیت داده شود.


سعید مهدیون در گفت‌و‌گو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) درباره‌ی ضریب نفوذ اینترنت در کشورمان اظهار کرد: ضریب نفوذ اینترنت در کشورمان به طور متوسط ‌١/١۶ درصد و بر اساس آخرین آمار ارائه شده ظاهرا تعداد کاربران نیز بیش از ‌٢/١١ میلیون نفر است که این آمار در جهان به ‌١/١ میلیارد نفر رسیده است.


وی با بیان این که متوسط ضریب نفوذ اینترنت در جهان ‌۶/١۶ است، اظهار کرد: با نگاهی به این آمار به این نتیجه می‌رسیم که در این زمینه با میزان متوسط جهانی فاصله‌ی چندانی نداریم اما باز این میزان باید افزایش یابد و علی‌رغم اینکه هر کدام از پروژه‌هایى که در کشور وجود دارد به نوبه خود خوب هستند و در طراحی و اجرا به خوبى پیش رفتند اما به تنهایى ثمری ندارد و عدد و رقم‌ها بسیار عقب‌اند.


او یادآور شد: طبق آمار، بازار ICT در سال ‌٢� � ٧، تقریبا دو هزار و ‌١١۵ میلیارد یورو و در بخش IT، مبلغ ‌٩٧٨ میلیارد یورو برآورد شده است و رتبه‌ی ایران نیز در فرصت شاخص دیجیتالى ‌٨٩ صدم است.