کارتن خواب های شرق تهران ساماندهی می شوند

معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار منطقه ۱۳ تهران از ساماندهی کارتن خواب های شرق تهران خبر داد.
مولایی به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در پی تشدید حضور بی خانمان ها و ایجاد مزاحمت برای شهروندان، شهرداری منطقه ۱۳ تمامی بی خانمان ها و کارتن خواب های مستقر در شرق تهران را شناسایی کرده است و از آنجا که هم اکنون در منطقه ۱۳ گرمخانه ای برای ساماندهی کارتن خواب ها موجود نیست، بی خانمان ها پس از شناسایی به نزدیک ترین مرکز هدایت می شوند.