کارت پستالی که ۹۶ سال در راه بود


images/20060518/carte.jpg جام‌جم‌آنلاین: یک کارت پستال که در سال ۱۹۱۰ میلادی از بلژیک پست شده بود پس از ۹۶ سال به مقصد رسید اما چه فاید که گیرنده آن ۲۸ سال پیش دار فانی را وداع کرده بود!
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کارت پستال که منظره‌ای از دره سوموا در بلژیک است در روز ۲۹ سپتامبر ۱۹۱۰ میلادی از بلژیک برای خانم ایوون بوشه فرانسوی ساکن روستای سن – دنی – دو – مایوک در منطقه کالوادوس در شمال فرانسه ارسال شد. کارت پستال چند روز بعد به دفتر پست مسنیل – گیوم در فاصله ۳ کیلومتری روستای محل اقامت خانم ایوون بوشه رسید.
سرانجام پس از گذشت ۹۶ سال چند روز پیش عروس خانم ایوون بوشه نامه را از پستچی روستا دریافت کرد زیرا خود خانم بوشه در سال ۱۹۷۸ درگذشته بود!
یک مقام پست منطقه کالوادوس گفت: اتفاق می‌افتد که یک نامه بین صندوق‌ها افتاده و چند سال بعد دوباره پیدا شود اما دفتر پست مسنیل – گیوم از ۶۰ سال پیش تعطیل بوده است.
او افزود: شاید کارت پستال توسط یک آدم شوخ طبع با یک کلکسیونر دوباره به صندوق انداخته شده است.