کاهش‌۲۰ درصدی تعداد معلمان حق‌التدریس در سال جاری

وزیر آموزش و پرورش از کاهش ۲۰ درصدی تعداد معلمان حق‌التدریس به علت محدودیت بودجه در سال جاری خبر داد و گفت: در ازای کاهش تعداد حق‌التدریسی‌ها ممکن است شماری از این نیرو‌ها استخدام شوند.


محمود فرشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار «آموزش و پرورش» ایسنا اظهار کرد: طبق قانون برنامه و بودجه امسال آموزش و پرورش موظف شده است که تعداد معلمان حق‌التدریس را به تدریج کاهش دهد.


وی افزود: البته کاهش تعداد ساعات حق‌التدریس، هم نیروهای رسمی که ساعات حق‌التدریسی در برنامه روزانه خود دارند و هم نیروهای حق‌التدریس آزاد را شامل می‌شود.


وزیر آموزش و پرورش با اظهار امیدواری نسبت به این که به ازای کاهش تعداد معلمان حق‌التدریس به همان نسبت تعداد استخدام این نیروها افزایش یابد، تعداد کنونی حق‌التدریسی‌ها را ۵۰ هزار نفر خواند و بیان کرد: هنوز ردیف استخدام نیروهای حق‌التدریس مشخص نشده است.


فرشیدی همچنین با اعلام تغییر نیافتن حقوق معلمان حق‌التدریس در سال جاری به ایسنا گفت: حقوق معلمان حق‌التدریس همچنان یک هشتادم حقوق نیروهای رسمی آموزش و پرورش است.