کاهش زمان خواب باعث کاهش فشار خون زنان

تحقیق نشان داد زنانی که کمتر از هفت ساعت در روز می خوابند باعث ابتلای آن ها به فشار خون می شود.
به گزارش رویترز، محققان با بررسی ۱۰ هزار زن طی ۵ سال دریافتند زنانی که ۶ ساعت یا کمتر از آن می خوابند بیش از زنان دیگر به فشار خون مبتلا می شوند.
براساس تحقیق محققان، ۴۲ زنانی که ۶ ساعت در روز می خوابند از این بیماری رنج می برند.
محققان گفتند هنوز درباره ارتباط آشکار ساعت خواب و فشار خون در میان مردان، نتیجه ای به دست نیامده است.