کدوم آدمه؟ کدوم ربات؟!

فروشگاهی ژاپنی این روبات را با ویژگی های صورت، بدن و صدای خریدار طراحی کرده و آن را در کنار محصولات ویژه عید کریسمس خود به فروش می رساند. ویژگیهای صورت و حرکات بالاتنه روبات بر اساس ویژگی های خریدار طراحی شده و صدایی مشابه صدای خریدار بر روی آن قرار داده شده است.


www.downloadpersian.mihanblog.com - روبات

جهان نیوز