کشف قرصهای روانگردان با دستگیری راننده‌ خودرو پژو که در حال ویراژ دادن بود

مظنونیت ماموران یگان ویژه به خودرو پژو که در اتوبان «تندگویان» در حال ویراژ دادن بود به دستگیری راننده آن که بدلیل مصرف اکستاسی حالت طبیعی نداشت، منجر شد.


به گزارش گروه «حوادث» ایسنا، در ساعت ۲۰ روز گذشته، برابر گزارش یگان ویژه حاکیست که مامورین در حین گشت زنی در اتوبان «تندگویان» به یک دستگاه خودرو پژو پرشیا که راننده آن در حال ویراژدادن بوده مظنون شده ، پس از تعقیب و گریز ماموران موفق شدند خودرو را متوقف و راننده خودرو را به هویت «محمد ــ ت» را دستگیر کنند.


همچنین ماموران در بازرسی از خودرو، تعداد ۳۲ عدد قرص روانگردان به همراه یک قبضه قمه را کشف و ضبط کردند.


به گفته پلیس، راننده خودرو از آنجاکه اقدام به مصرف قرص اکستاسی کرده بود، حالت طبیعی نداشت.